Diensten

Nulmeting informatievoorziening

Bepaal wat de informatiepositie van de organisatie is met een nulmeting. We brengen de belangrijkste punten in kaart met als resultaat een geprioriteerde verbeterpuntenlijst die als basis dient voor het informatieplan.

Informatiestrategie vormgeven

De informatie strategie geeft richting aan de toekomstige ontwikkelingen van de informatievoorziening, en bevat een i-visie & missie, doelen & doelstellingen, en de verbeterpunten uit de nulmeting.

Informatieplan schrijven

Op basis van de verbeterpunten een plan maken om tot uitvoering te komen. In welke stappen en met welke snelheid verbeteren we de informatievoorziening.

Roadmap ontwikkeling informatievoorziening vormgeven

Een roadmap bevat concreet de verbeterpunten uitgezet in de tijd. Hier is voorwerk voor nodig zoals een informatiescan (nulmeting van de informatievoorziening)

Architectuur Coachingcall

Heeft u even een sparringspartner nodig over architectuurzaken, u kunt een call met mij inplannen voor ondersteuning.