In 5 stappen naar informatieverbetering

In 5 stappen naar informatieverbetering:
Hoe kan je informatie in de organisatie verbeteren? Volg deze 5 stappen:

1. Inzichtelijk maken informatiepositie, waar staat de organisatie.
Na een eerste kennismaking beantwoorden we vragen als: Is er voldoende (potentieel) draagvlak? Wat is de informatievolwassenheid? Kunnen we een pilot starten? en meer.

2. Vaststellen informatie verbeterpunten
Met 15 Themakaarten brengen we de huidige situatie (IST) in kaart, wat is er al aanwezig, en wat ontbreekt er of kan er nog verbeterd worden. Dit is een nul-meting. De uitkomst zijn organisatieverbeterpunten, deze worden beschreven en geprioriteerd. De organisatie krijgt ook een begin cijfer.

3. Roadmap bepalen en informatieplan inrichten
Welk soort plan past het beste bij de organisatie? We kiezen samen de beste aanpak. Niet alles hoeft in een keer uitgevoerd te worden, gefaseerd uitvoeren werkt vaak beter. Is een project voldoende, of is er een IV/IM programma nodig?

4. Stapsgewijze uitwerking IV/IM (her)inrichting
Vanuit een brede visie en concrete doelstellingen en een concreet plan werken we aan de stappen om de verbeterpunten te implementeren in de organisatie. 

5. Informatie setting borgen
Zodra er onderdelen opgeleverd wordt, begint het borgen ervan. Medewerkers moeten even wennen, en de nieuwe werkwijzen worden indien nodig bijgeslepen totdat ze soepel werken. Er kan ook een eindcijfer worden gegeven door nog een keer de meting te doorlopen.