Informatie Architectuur

Informatie architectuur is als een bouwtekening voor een huis. Het geeft vorm aan de inrichting van het informatiehuis.

De informatie architectuur brengt samenhang tussen de verschillende onderdelen van de informatievoorziening en geeft de hele organisatie structuur en richting voor het ontwikkelen van de informatievoorziening.

De informatie architectuur omvat ook organisatie aspecten zoals bedrijfsprocessen, besluitvorming en informatiemanagement en de ICT middelen.

De informatie architectuur wordt uiteengezet door een informatie architect, maar dient ook gedragen te worden door i-stakeholders in de organisatie. Het is immers een organisatiebrede inspanning.

Er zijn dus 'zachte' aspecten die een rol spelen, maar deze worden in de architectuur vastlegging ook doorvertaald naar ICT oplossingen, om zo een samenhangend geheel te kunnen vormen.

Het is daarom noodzaak om niet alléén met de informatiearchitectuur aan de slag te gaan. Het kan niet zonder een overkoepelende informatiestrategie én een integratie met business processen.

Deze integrale informatie benadering is het doel van de informatie architectuur.

Als de onderdelen steeds meer op elkaar afgestemd raken maak je als organisatie een grote professionaliseringsslag en verhoog je de totale kwaliteit van de organisatie. De hele organisatie wordt slagvaardiger en wendbaarder omdat de informatie op de het juiste moment bij de juiste speler te krijgen is.

Dit is een lange termijn investering die zichzelf meer dan 10-voudig terugverdiend.