Informatiekwaliteit

Het werken vanuit informatiekwaliteit bepaald de voorwaarden waar de bedrijfsvoering en IT zich naar kunnen ontwikkelen om integraal samen te gaan werken en kwaliteit te gaan behalen.

Informatie zit in het hart van iedere organisatie. Een kwalitatieve informatieontwikkeling gaat daarom hand in hand samen met de bedrijfsvoering.

Bij de ontwikkeling van informatiesystemen zijn de algemene kwaliteitseisen het uitgangspunt voor het kwalitatieve inrichting en ontwikkeling.

De onderstaande hoofdbegrippen zijn de kernaspecten voor informatiekwaliteit en bevatten meer kwaliteitseisen.

Kapstok begrippen informatiekwaliteit
  • Juistheid
  • Tijdigheid
  • Doeltreffendheid
  • Exclusiviteit
  • Controleerbaarheid
  • Onderhoudbaarheid
Dit geheel zorgt voor een uitgangspunt voor een kwalitatief en samenhangend geheel binnen de scope van ow project of organisatie.

Deze eisen zijn wellicht bekend bij u van het IPS model of het IDQ informatie kwaliteitsmodel en heeft relaties met het ISO 9126, ISO 25010 en model voor Proces en organisatie kwaliteit (POQ model)