Informatieplan opstellen & uitvoeren

Het opstellen van een informatieplan begint met het in kaart brengen van de huidige situatie. Een praktische manier hiervoor is het verzamelen van de i-verbeterpunten in de organisatie. Hierbij bekijk je dwars door alle structuren heen welke punten een goede informatiewerking belemmeren en zet je ze niet alleen op een rijtje, maar breng je ook de verbanden in kaart om tot een integraal beeld en aanpak te kunnen komen.

Dit kan door het uitvoeren van een informatiescan op de informatievoorziening en het Informatiemanagement. De verzamelde verbeterpunten die uit de informatiescan volgen kunnen gebruikt worden als input voor een informatieplan

In 3 stappen naar een informatie plan:

Stap 1. Roadmap bepalen en informatieplan inrichten

Welk soort plan past het beste bij de organisatie? We bepalen samen de beste aanpak en route. Niet alles hoeft in een keer uitgevoerd te worden, gefaseerd uitvoeren werkt vaak beter. Is een project voldoende, of is er een IV/IM programma nodig?

Stap 2. Stapsgewijze uitwerking IV/IM (her)inrichting
Vanuit een brede visie en concrete doelstellingen met een concreet plan werken we aan de stappen om de verbeterpunten te implementeren in de organisatie. 

Stap 3. Informatie setting borgen
Zodra er delen opgeleverd wordt, begint het borgen ervan. Medewerkers moeten even wennen aan de nieuwe werkwijze, en deze werkwijzen worden indien nodig bijgeslepen totdat ze soepel werken en blijvend geborgd zijn. inclusief een brede verbetercyclus om de werking ervan actueel te houden.