Informatieplan opstellen

Een informatieplan richt je in op basis van een grondige analyse van de informatiepositie in de organisatie. "Waar staat de organisatie qua informatie huishouding". Met een nulmeting op de informatievoorziening kom je erachter waar de huidige knelpunten liggen.

Deze knelpunten breng ik met mijn klanten in kaart waarbij we zorgen dat ze gedragen, uitwerkt en geprioriteerd worden.

Als je met een voorsprong wilt starten kun je onze kant en klare themakaarten gebruiken om deze nulmeting uit te voeren. Hierin zijn de belangrijkste onderwerpen uitgewerkt en kom je tot een grondige nulmeting met aandacht voor de juiste onderwerpen.

Na de nulmeting zetten we achtereenvolgens een roadmap, een informatieplan en (indien nodig) een IV/IM programma op om de gewenste verandering ook te implementeren en te borgen in de organisatie.