Informatievoorziening

De informatievoorziening (IV) van een organisatie is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van die organisatie. 

Een organisatiebrede aanpak van de IV omvat dus ook mensen, IT middelen en maatregelen om:
  • te voorzien in de informatiebehoefte van de interne organisatie (personeel, management)
  • te voorzien in de informatiebehoefte van de omgeving (klanten, leveranciers etc)
  • aan te sluiten bij de gestelde doelen van de organisatie

Vaak wordt er wel gesproken over informatievoorziening en wordt er hard aan gewerkt aan projecten of individuele onderdelen, maar een echte sluitende en omvattende informatie aanpak waarbij al deze onderdelen worden samengenomen ontbreekt.  Er zijn nog weinig organisaties waarbij de taboes zijn doorbroken en waar de informatievoorziening integraal wordt aangevlogen. En dit merk je dan ook meteen, als klant of als medewerker. De organisatie loopt als een geoliede machine, omzet is goed, kosten laag, en de klanten tevreden.

Veel organisaties zijn daar nog niet. Vaak is er een laag i-besef, zijn er vele eilanden, machtsstructuren, of geen mandaat in de organisatie aanwezig. Dus laat staan een informatie architectuur of een informatie strategie.