Nulmeting informatievoorziening

Wilt u weten hoe u de informatievoorziening kunt verbeteren?

Het verbeteren van de informatievoorziening begint met het besef waar de organisatie nu staat. Hoe ziet het informatievraagstuk eruit, wat is de omvang, wat zijn de verander elementen.

Dat kan in 3 praktische stappen:

1. Bepalen organisatie draagvlak

Tijdens een eerste kennismakingssessie beantwoorden we vragen als: Is er voldoende (potentieel) draagvlak? Wat is de informatievolwassenheid? Kunnen we een pilot starten? Zo bepalen we of de organisatie er klaar voor is om te starten met een traject, of dat we nog voorwerk gedaan zal moeten worden om meer draagvlak te verkrijgen.

2. Nulmeting IV/IM

Met een Nulmeting informatievoorziening (IV)en informatiemanagement (IM) bepalen we samen met de klant de informatiepositie van de organisatie:

  • Waar staat de organisatie nu?
  • Wat is er al aanwezig?
  • En wat ontbreekt er nog?

U kunt uw voordeel doen door gebruik te maken van onze uitgebreide Themakaarten toolkit. Aan de hand van 15 fysieke Kaarten op A2 formaat en een vragenlijst met c.a. 150 vragen brengen we in een aantal workshops de belangrijkste punten in kaart. Alle vragen die met nee beantwoord worden zijn automatisch huiswerk voor de organisatie.

Dit brengt een gemeenschappelijk beeld van de huidige situatie en ook organisatie specifieke opmerkingen/aanvullingen vanuit de aanwezigen worden meegenomen.

3. Prioriteren verbeterpunten, bespreken uitkomst

Na nulmeting gaan we de verbeterpunten prioriteren. Na het prioriteren volgt er een rapport met de belangrijkste bevindingen en kunnen de verbeterpunten zodat deze omgezet kunnen worden in een (strategisch meerjarenplan voor  een stapsgewijze uitvoering, implementatie en vooral ook borging in de organisatie.