Verbeteren van de informatiepositie

Als de informatiepositie van een organisatie laag is kost dat veel geld, tijd en moeite. Informatie stroomt niet goed wat 

Klanten kopen minder of blijven weg, werk wordt stroperig door zoektijd en onnodig veel afstemmingsoverleggen, projecten worden niet op elkaar afgestemd, afspraken niet vastgelegd en meer met alle gevolgen van dien.

Als je op informatieniveau een aantal essentiële zaken oplost treedt er hefboom in werking: Je gaat op ontzettend veel gebieden winst behalen. Bij grote organisaties loopt dit soms zelfs op tot miljarden euro's. Op dit terrein is veel te winnen.

Samen met mijn klanten werk ik aan de verbetering van de organisatiebrede informatievoorziening en het informatie management. We bepalen samen wat past en op welk tempo de verbeterpunten uitgevoerd kunnen gaan worden.